วิธีการชำระเงิน

โอนผ่านบัญชี

 

เลขที่บัญชี

ชื่อบัญชี

ธนาคาร